SALG JANUAR SALG JANUAR SALG JANUAR SALG

JANUAR SALG JANUAR SALG JANUAR SALG

 

Kjøpsvilkår

Vi gjør vårt beste for at du skal få en god opplevelse når du handler hos oss. Det skal være enkelt, og varene skal leveres presist hjem til deg, så snart som mulig etter de er ferdigstrikket.

Selger er LEIK AS, Havnaveien 90 N-5419 Fitjar, contact@leiknitwear.com, 941 48 262, org nr. 918 924 418, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Ferdigstrikket og strikket på bestilling

Noen av plaggene våre er ferdigstrikket imens andre blir strikket på bestilling, alt blir produsert i fabrikken vår i Fitjar, Norge. Vi gjør vårt beste for at du skal få varen du har bestilt så fort som mulig. Dersom forsinkelser skulle forekomme, for eksempel om vi skulle være tom for en bestemt farge garn, tar vi kontakt med deg via e-post eller telefon.

Betaling

Vi bruker VIPPS, Klarna og Stripe betalingsmetode, en sikker måte å betale med kort. Du kan betale med Visa eller Mastercard kredittkort i vår nettbutikk.

All handel i vår nettbutikk er i norske valuta: NOK

Angrefrist

Vi forholder oss til kjøpsloven, som gir deg 14 dagers angrefrist fra dagen du mottar varen ved kjøp fra nettbutikk. Fra din side forplikter dette deg til å returnere varen i samme stand som du mottok den. Returkostnader dekkes av kjøper.

Du kan laste ned angrerettskjema nederst på siden.

Fremgangsmåte ved angrerett

Varen skal pakkes forsvarlig i originalemballasje ved retur av varen
(e). Varen(e) må returneres komplett.
 Du må selv dekke fraktkostnader tilbake til selger etter mottatt vare
. Som avsender er du erstatningsansvarlig for varer som skades eller forsvinner ved retur.
 Benytt ekstra emballasje utenpå originalemballasje for ikke å skade denne.
For informasjon om angrerettloven, kan du benytte denne linken til lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted.
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.

Angrerettskjema

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, som beskrevet over. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Takk for melding!

Vi svarer så fort vi kan. I mellomtiden:

Har du lyst på en gratis strikkeoppskrift?

*og samtidig hører du fra oss når vi har noe spennende å fortelle